RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.986 - 1.987
CADETS FINALS

MENYS DE 40 KG.

JOAN VENTURA JUDO BARENYS
MENYS DE 45 KG.

ALBERT BORES JUDO BARENYS
MARCEL FERRAN MONTSERRAT
MIQUEL WALTER NURIA QUILES
MENYS DE 52 KG.

MARC CASTELLVI BADRENA CENTER
FRANCESC RODRIGUEZ COLL
MARC BARRABES MONTSERRAT
SERVI LUCA JUDO BARENYS
MENYS DE 60 KG.

MIQUEL TORREBLANCA MONTSERRAT
MARC PEREZ JUDO BARENYS
DAVID MOLINA COLL
JOSEP RODENAS JUDO BARENYS
MENYS DE 68 KG.

SERGI GARCIA MONTSERRAT
VICTOR PRATS COLL
ALFONSO GARCIA MONTSERRAT
JAVIER PUYALS JUDO BARENYS