ANNEXES


ANNEX Nš 1
Grups categoria/pes.

ANNEX Nš 2
Exemple de resultats

ANNEX Nš 3
Exemple del nombre de competidors.

ANNEX Nš 4
Exemple dels millors competidors.

ANNEX Nš 5
Exemple de la classificacio general.

ANNEX Nš 6
Exemple de participacio per comarques.

ANNEX Nš 7
Exemple detall masculi/femeni.

ANNEX Nš 8
Exemple de representativitat.

ANNEX Nš 9
Lligues segons competidors.


Data de creació : 17-09-2.014
Data última actualització : 21-10-2.016.