INFANTILS 28-05-2.017

Nascuts els anys 2.003 - 2.004

Hora
18:00 Pesatges per els primers quatre pesos que no estiguin pesats. La resta 15 minuts abans de l'horari previst.

Hora Tatami Grup Pes Sexe
18:15 1 60 - de 38 Kg. Masculí
18:15 2 61 - de 42 Kg. Masculí
18:15 3 62 - de 46 Kg. Masculí
18:15 4 63 - de 50 Kg. Masculí

Hora Tatami Grup Pes Sexe
18:40 1 64 - de 55 Kg. Masculí
18:40 2 65 - de 60 Kg. Masculí
18:40 3 66 - de 66 Kg. Masculí
18:40 4 67 + de 66 Kg. Masculí

Hora Tatami Grup Pes Sexe
19:00 1 68 - de 40 Kg. Femení
19:00 2 69 - de 44 Kg. Femení
19:00 3 70 - de 48 Kg. Femení
19:00 4 CADETS Masculí

Hora Tatami Grup Pes Sexe
19:20 1 71 - de 52 Kg. Femení
19:20 2 72 - de 57 Kg. Femení
19:20 3 73 - de 63 Kg. Femení
19:20 4 74 + de 63 Kg. Femení

BENJAMINS 28-05-2.017

Nascuts els anys 2.007 - 2.008

Hora
15:20 Pesatges per els primers quatre pesos que no estiguin pesats. La resta 15 minuts abans de l'horari previst.

Hora Tatami Grup Pes Sexe
15:40 1 20 - de 24 Kg. Masculí
15:40 2 21 - de 26 Kg. Masculí
15:40 3 22 - de 28 Kg. Masculí
15:40 4 23 - de 30 Kg. Masculí

Hora Tatami Grup Pes Sexe
16:10 1 24 - de 34 Kg. Masculí
16:10 2 25 - de 38 Kg. Masculí
16:10 3 26 - de 42 Kg. Masculí
16:10 4 27 - de 47 Kg. Masculí

Hora Tatami Grup Pes Sexe
17:15 1 28 + de 47 Kg. Masculí
17:15 2 29 - de 26 Kg. Femení
17:15 3 30 - de 30 Kg. Femení
17:15 4 31 - de 34 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
18:00 1 32 - de 38 Kg. Femení
18:00 2 33 - de 42 Kg. Femení
18:00 3 34 - de 47 Kg. Femení
18:00 4 35 + de 47 Kg. Femení