INFANTILS 21-01-2.017

Nascuts els anys 2.003 - 2.004

Hora
Pesatges.

Hora Tatami Grup Pes Sexe
18:00 1 60 - de 38 Kg. Masculí
18:30 2 61 - de 42 Kg. Masculí
19:30 3 62 - de 46 Kg. Masculí
18:00 4 63 - de 50 Kg. Masculí

Hora Tatami Grup Pes Sexe
18:30 1 64 - de 55 Kg. Masculí
19:30 2 65 - de 60 Kg. Masculí
19:30 3 66 - de 66 Kg. Masculí
18:30 4 67 + de 66 Kg. Masculí

Hora Tatami Grup Pes Sexe
19:15 1 68 - de 40 Kg. Femení
19:50 2 70 - de 48 Kg. Femení
20:00 3 73 - de 63 Kg. Femení
19:00 4 Tots el pesos CADETS

Hora Tatami Grup Pes Sexe
19:20 1 69 - de 44 Kg. Femení
20:00 2 71 - de 52 Kg. Femení
20:10 3 74 + de 63 Kg. Femení
4

Hora Tatami Grup Pes Sexe
1
20:10 2 72 - de 57 Kg. Femení
3
4

BENJAMINS 21-01-2.017

Nascuts els anys 2.007 - 2.008

Hora
15:20 Pesatges per els primers quatre pesos que no estiguin pesats. La resta 15 minuts abans de l'horari previst.

Hora Tatami Grup Pes Sexe
15:30 1 20 - de 24 Kg. Masculí
15:30 2 22 - de 28 Kg. Masculí
15:30 3 24 - de 34 Kg. Masculí
15:30 4 29 - de 26 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
16:15 1 21 - de 26 Kg. Masculí
16:30 2 23 - de 30 Kg. Masculí
16:40 3 25 - de 38 Kg. Masculí
16:00 4 30 - de 30 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
17:15 1 26 - de 42 Kg. Masculí
17:30 2 27 - de 47 Kg. Masculí
17:40 3 28 + de 47 Kg. Masculí
16:30 4 31 - de 34 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
1
2
3
17:10 4 32 - de 38 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
1
2
3
17:20 4 33 - de 42 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
1
2
3
17:30 4 34 - de 47 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
1
2
3
17:40 4 35 + de 47 Kg. Femení

MINIS 18-02-2.017

Nascuts els anys 2.009 - 2.010 - 2.011

Hora
09:30 Pesatges per els primers quatre pesos que no estiguin pesats i dir el nom per confeccionar les llistes. La resta de pesos 20 minuts abans de l'horari previst.

Hora Tatami Grup Pes Sexe
10:00 1 01 - de 18 Kg. Masculí
10:00 2 02 - de 20 Kg. Masculí
10:00 3 03 - de 22 Kg. Masculí
10:00 4 04 - de 24 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
10:25 1 05 - de 26 Kg. Masculí
10:25 2 06 - de 28 Kg. Masculí
10:25 3 07 - de 31 Kg. Masculí
10:25 4 08 - de 35 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
10:45 1 09 + de 35 Kg. Masculí
10:45 2 10 - de 20 Kg. Femení
10:45 3 11 - de 24 Kg. Femení
10:45 4 12 - de 28 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
11:00 1 13 - de 31 Kg. Femení
11:00 2 14 - de 35 Kg. Femení
11:00 3 15 + de 35 Kg. Femení

ALEVINS 18-02-2.017

Nascuts els anys 2.005 - 2.006

Hora Tatami Grup Pes Sexe
11:15 1 40 - de 30 Kg. Masculí
11:15 2 41 - de 34 Kg. Masculí
11:15 3 42 - de 38 Kg. Masculí
11:15 4 43 - de 42 Kg. Masculí

Hora Tatami Grup Pes Sexe
12:00 1 44 - de 47 Kg. Masculí
12:00 2 45 - de 52 Kg. Masculí
12:00 3 46 + de 52 Kg. Masculí

Hora Tatami Grup Pes Sexe
12:30 1 47 - de 30 Kg. Femení
12:30 2 48 - de 34 Kg. Femení
12:30 3 49 - de 38 Kg. Femení
12:30 4 50 - de 42 Kg. Femení

Hora Tatami Grup Pes Sexe
12:50 1 51 - de 47 Kg. Femení
12:50 2 52 - de 52 Kg. Femení
12:50 3 53 + de 52 Kg. Femení